מחירון שרות למזגנים לא כולל מע"מ
סוג התיקוןמחיר + מע"מהערות
ביקור טכנאי220 ₪ + מע"ממתקזז מהתיקון
מילוי גז 410R120 ₪ לקילומתווסף לקריאת השרות
מילוי גז R22220 ₪ לקילומתווסף לקריאת השרות
צינור ניקוז10 ₪ למטרמתווסף לקריאת השרות
החלפת פילטר אוויר120-250 ₪מתווסף לקריאת השרות
איתור דליפת גז R410450 ₪מתקזז מהתיקון
איתור דליפת גז R22450 ₪מתקזז מהתיקון
תיקון דליפת גז R410300 ₪ -2000 ₪עלות נוספת במילוי גז לפי משקל
תיקון דליפת גז R22300 ₪ -2000 ₪עלות נוספת במילוי גז לפי משקל
החלפת קבל עד 25mf300 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קבל עד 45 mf350 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קבל מ 45mf ומעלה400 ש"חמתקזז מהתיקון
הוספת קבל SPP450 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת פיקוד / כרטיס אלקטרוני750 ₪ - 1250 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת מנוע מאוורר במעבה/מאייד לפי גודל מזגן600 ₪ - 1200 ₪מתקזז מהתיקון
טיפול עונתי ניקוי פילטרים100 ₪ למזגןמתווסף לקריאת השרות
שטיפת סוללת מאייד בחומצה למזגן קטן או גדול450 ₪ - 1200 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת סליל משאבת חום350 ₪ - 450 ₪מתקזז מהתיקון
שלט חליפי60 ₪מתווסף לקריאת השרות
שלט מקורי140 ₪מתווסף לקריאת השרות
החלפת משאבת מים750 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת כנף מעבה450 ₪ - 600 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת מדחס קטן/גדול1200 ₪ - 3500 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת רגשים350 ₪ - 550 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קונטקטור חד פאזי350 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קונטקטור תלת פאזי450 ₪מתקזז מהתיקון
מחירון שרות למזגנים לא כולל מע"מ
סוג התיקוןמחיר + מע"מהערות
ביקור טכנאי220 ₪ + מע"ממתקזז מהתיקון
מילוי גז 410R120 ₪ לקילומתווסף לקריאת השרות
מילוי גז R22220 ₪ לקילומתווסף לקריאת השרות
צינור ניקוז10 ₪ למטרמתווסף לקריאת השרות
החלפת פילטר אוויר120-250 ₪מתווסף לקריאת השרות
איתור דליפת גז R410450 ₪מתקזז מהתיקון
איתור דליפת גז R22450 ₪מתקזז מהתיקון
תיקון דליפת גז R410300 ₪ -2000 ₪עלות נוספת במילוי גז לפי משקל
תיקון דליפת גז R22300 ₪ -2000 ₪עלות נוספת במילוי גז לפי משקל
החלפת קבל עד 25mf300 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קבל עד 45 mf350 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קבל מ 45mf ומעלה400 ש"חמתקזז מהתיקון
הוספת קבל SPP450 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת פיקוד / כרטיס אלקטרוני750 ₪ - 1250 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת מנוע מאוורר במעבה/מאייד לפי גודל מזגן600 ₪ - 1200 ₪מתקזז מהתיקון
טיפול עונתי ניקוי פילטרים100 ₪ למזגןמתווסף לקריאת השרות
שטיפת סוללת מאייד בחומצה למזגן קטן או גדול450 ₪ - 1200 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת סליל משאבת חום350 ₪ - 450 ₪מתקזז מהתיקון
שלט חליפי60 ₪מתווסף לקריאת השרות
שלט מקורי140 ₪מתווסף לקריאת השרות
החלפת משאבת מים750 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת כנף מעבה450 ₪ - 600 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת מדחס קטן/גדול1200 ₪ - 3500 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת רגשים350 ₪ - 550 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קונטקטור חד פאזי350 ₪מתקזז מהתיקון
החלפת קונטקטור תלת פאזי450 ₪מתקזז מהתיקון